Tips om fjernvarme: Hvordan opnår man en god udnyttelse af fjernvarmen?

Fjernvarmetariffen i København er indrettet således, at man kom­mer til at betale ekstra, hvis fjernvarme­vandet ikke afkøles tilstrækkeligt. I 2011 år betød "tilstrække­ligt", at fjernvarmevandet skulle afkøles med 34 grader, regnet som gennem­snit over hele året. Dog er der en bagatel­grænse, så betalingen først forfalder, når afkø­lingen har været 5 grader dårligere end "tilstrækkeligt". På den anden side får man en præmie, hvis afkølingen er god.

En dårlig afkøling vil typisk betyde en ekstrabetaling på nogle hundrede kroner. Hvis man f.eks. har et årligt varmeforbrug på 20 Mwh og har 5 grader for dårlig afkøling, bliver eks­tra­betalingen ca. 5 kr x 20 Mwh x 5 grader, d.v.s. ca. 500 kr.

Hvad kan man så gøre for at opnå en god afkøling?

Her følger en håndfuld råd:

Man kan få en idé om, hvorvidt afkølingen er tilstrækkelig, ved at føle på afgangsrøret på radiatorerne. Radiatorerne skal være "kolde" i bunden.

Et fingerpeg om afkølingen kan også fås ved at kigge på de termometre, der sidder ved fjernvarmeanlægget. Men alene ved at kigge på termo­metrene er det ikke muligt at afgøre, om man opnår en ti­lstrækkelig afkøling. En meget sikrere metode er at aflæse varmean­læggets målere for Mwh-forbrug og kubikmeter-forbrug nu og da. Man skal så foretage en be­regning med følgende formel:

Hvis f.eks. årsforbruget er 20 Mwh, og kubikmeterforbruget 480 m3, er den gennemsnitlige afkøling

I sommermånederne er afkølingen meget dårlig. Det betyder imidlertid ikke særlig meget for årsregnskabet, fordi det store forbrug sker om vinteren. Som en retningslinje for, hvor­dan afkølingen varierer året rundt, er der herunder en opgørelse for et hus i Lyset i en bestemt fyrings­sæsonen. Som årsgennemsnit opnås en afkøling på 36 grader.

 

Ju­ni

Ju­li

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Afkøling i pågæl­den­de måned  (gra­der)

15

19

21

31

34

40

42

41

43

39

34

29

Gennem­snitlig  af­kø­ling siden maj  (gra­der)

15

17

18

22

26

31

34

35

37

37

37

36

Se også

Siden Tips om radiatorer og fjernvarmeanlæg

Seneste opdatering: 6. februar 2012
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen