Hovede

Indkaldelse til grundejerforeningen Lysets ordinære generalforsamling

Tirsdag den 30. oktober 2007, kl. 18:00 på Vigerslev Allé Skole, Vigerslev Allé 108.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Godkendelse af referat
5. Formandens beretning
6. Kassereren aflægger regnskab
7. Beretning fra nedsatte udvalg.
8. Valg til bestyrelse og udvalg
9. Vedtagelse af kontingent
10. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse
11. Fastlæggelse af foreningens arbejdsopgaver i det kommende år.
12. Eventuelt

På valg til bestyrelsen er i år kassereren, sekretæren, 2. revisor samt revisorsuppleanten, jvnf. vedtægternes $5. Vedr. pkt. 10 skal forslag fremsendes til foreningens sekretær, Kasper Mejlgaard, Steenbergsvej 22, eller til foreningens formand Morten Hach, Eschrichtsvej 20, e-mail mha@lyset-i-valby.dk, senest den 16. oktober 2007, jvnf. vedtægternes $8.

Er man forhindret i at møde op til generalforsamlingen modtager bestyrelsen meget gerne fuldmagter fra medlemmerne. Disse kan fremsendes til ovennævnte eller overdrages til dirigenten på selve generalforsamlingen. Bestyrelsen vil gerne opfordre til fremsendelse af fuldmagter, da generalforsamlingen de sidste par år kun lige akkurat har været beslutningsdygtig.
Pfv. Morten Hach, formand for Grundejerforeningen Lyset

På Lysets websider findes en blanket, hvor du kan give en anden person fuldmagt til at stemme på dine vegne. Se http://www.lyset-i-valby.dk/GenForsaml/Fuldmagt2007.pdf

Bestyrelsens sammensætning kan ses på http://www.lyset-i-valby.dk/Adresser.htm


Til toppen