Hovede

Fra Lyset's sommerfest i august.
Der er flere fotos på Internettet,
www.lyset-i-valby.dk/Fester/Sommerfest2006/Sommerfest2006.htm

Indhold

Indkaldelse til grundejerforeningen Lysets ordinære generalforsamling

Tirsdag den 24. oktober 2006, kl. 19:00 i Valby Medborgerhus, grupperum 3.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Vedtagelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Godkendelse af referat
5. Formandens beretning
6. Kasserer aflægger regnskab
7. Beretning fra nedsatte udvalg. Herunder: Orientering om bredbånd.
8. Valg til bestyrelse og udvalg
9. Fastlæggelse af foreningens arbejdsopgaver i det kommende år.
10. Vedtagelse af kontingent
11. Forslag fra medlemmerne/bestyrelsen
12. Eventuelt

Ang. pkt. 8: Formand, suppleant til bestyrelsen samt l. revisor er på valg i år

Evt. forslag til punkt 11 fremsendes til formanden/sekretæren senest den 10. okt. 2006.

Sekretær: Kasper Mejlgaard, Steenbergsvej 22 (36 44 33 99)
Formand: Morten Hach, Eschrichtsvej 20 (36 44 88 48), e-mail: mha@lyset-i-valby.dk

Er man forhindret i at møde op til generalforsamlingen kan man give møde via fuldmagt. Fuldmagten kan fremsendes til bestyrelsen eller overdrages til dirigenten på selve generalforsamlingen.

Pfv. Morten Hach, formand

Hvis du ikke kan komme, så husk at give fuldmagt til din nabo - brug evt. den uddelte blanket nederst på den trykte "Lysavis".

Grøn Valby holder 'Home Party' om ressourcebesparelser i Lyset (Carl Langesvej)

Tirsdag den 3. oktober kl. 19 inviterer Grøn Valby til et villatjek-homeparty, hvor Lysets medlemmer kan komme og få gode
råd til, hvordan forbruget af el, vand og varme kan nedsættes.

Homepartyet varer ca. en time og bliver afholdt hos Tinna Villesen, Carl Langesvej 16. Under besøget vil vi bl.a. se på og
tale om vinduer, isolering, el-apparater, strømforbrug og vandforbrug. Derudover vil der være mulighed for at låne en
miljøkuffert med hjem sådan, at I hver især kan måle jeres eget strømforbrug.

Hvis I er interesserede i at deltage, kan tilmelde jer hos Grøn Valby helle@groenvalby.dk, tlf: 3510 9525 / 2762 4443.

Grøn Valby har websiderne www.groenvalby.dk

Bredbånd i Lyset?

Et af punkterne på generalforsamlingen 24. oktober er Orientering om bredbånd.

Helge fra Fengersvej 19 har igennem flere år fulgt med i udviklingen af ValbyNet, der blev oprettet for at levere billigt, beboerorganiseret bredbånd til Valbys borgere.

Nu er ValbyNet oppe at køre. Det er sket ved at gå sammen med en tilsvarede forening - ParkNet på Nørrebro - som nu står for at etablere og levere bredbåndet.

Bredbånd drejer sig ikke alene om Internet, men også om telefon og TV til meget billige priser. Priserne er 50 kr/måned for en meget hurtig Internet forbindelse på 10-30 Mbit og 30 kr/måned for telefonabonnement (eller 90 kr/måned for gratis telefon til danske fastnet-numre). Der er også billigt TV - 135 kr/måned for en stor pakke. Der er p.t. over 500 tilsluttede i Valby, og yderligere ca. 500 er lige på trapperne. Bredbåndet er baseret på lysleder-fiber - ikke på telefonnettet, sådan som ADSL.

MEN det kræver en anselig investering for den enkelte grundejer, hvis vi skal tilslutte os Parknet. Ifølge et f oreløbigt budget vil tilslutningsprisen være mellem 15.000 og 22.000 kr, afhængigt af forudsætningerne. Her spiller det en stor rolle, hvor mange der vælger at tilslutte sig; der er også noget at spare, hvis man selv sørger for at grave kablet ned i sin egen have.
Valby og Omegns byggeforening på den anden side af banen har netop - i forbindelse med fortovsrenovering - fået gravet fiberkabler ned og planlægger at tilslutte sig til Parknet. Når først kablerne er på plads er det selvfølgeligt langt billigere - omkring 9.000 kr pr husstand.

Kommunen har en plan for fortovsrenoveringer. Inden for de næste år kan vi forvente at få renoveret de fortove i Lyset, der ikke blev renoveret sidste år. Det vil gøre økonomien i et bredbåndsprojekt bedre end skitseret ovenfor. Carl Langesvej står først for tur, men om det bliver i 2007 eller 2008 er endnu uvist.

Man må nok se bredbåndsprojektet som en langsigtet investering, der vil betale sig over en tidshorisont på 5, 10 eller 15 år. Den type bredbånd, der er tale om vil give en fremtidssikker installation.

På generalforsamlingen vil Helge give en orientering, og vi kan lodde stemningen. Der vil nok være fornuft i at vente med at grave noget som helst ned, indtil kommunen går i gang med fortovsrenoveringer. Til gengæld skal vi til den tid være klar med en beslutning om, hvorvidt vi ønsker at investere i bredbånd.

Annoncer: Bolig søges

I den trykte udgave af Lysavisen er der to annoncer fra boligsøgende, som ønsker at leje en etage i et hus i 'Lyset'.


Til toppen