Hovedes

Indkaldelse til grundejerforeningen Lysets

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 29/10 kl. 19.00 i Valby Medborgerhus.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

4. Formandens beretning

5. Fremlæggelse af regnskab 2001-2002

6. Beretning fra udvalg (fest-, blad-, forskønnelses-, trafikudvalg og haveklub)

7. Valg til bestyrelse og udvalg (Iflg. vedtægterne er formanden og sekretæren på valg i lige år)

8. Arbejdsopgaver det kommende år

9. Vedtagelse af kontingent og budget for 2003

10. Indkomne forslag

Bestyrelsen forslår at der indkøbes flg.: Kloak split (flere har efterspurgt dette), nyt festtelt

samt at der afsættes penge til reparation/indkøb af ny kompostkværn.

11. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 15/10:

Morten Hach, Eschrichtsvej 20 - email: mha@novonordisk.com

 


Du er frisk!

Undgå at henslæbe en ensom tilværelse som "alien" i dit eget kvarter - stil ind på jungletrommerne og hør de sidste rygter om de kendte, om huspriserne, om institutionerne osv., så du oplever dig selv som siddende i hjertet af det lokale liv. Med andre ord: Indrøm din svaghed, indrøm du er frisk, stil op til bestyrelsen!