Hovede

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 31/10 kl. 19.00 i Valby Medborgerhus, grupperum 2.

 

Som optakt til generalforsamlingen har vi inviteret en oplægsholder fra Raadvad Centeret. Raadvad Centeret er et offentligt videncenter for håndværk og bygningsbevarelse, der netop beskæftiger sig med at indsamle og formidle viden om ældre huse som vore. Oplægsholderen vil mest fortælle om vinduer: Hvordan det er langt at foretrække at renovere gamle vinduer frem for at udskifte dem med termovinduer, og også om, hvordan husejere med udtjente termovinduer bør forholde sig. - Raadvad Centeret udgiver iøvrigt nogle vældig grundige "anvisningsblade" om renoveringarbejder - se link på Lyset's hjemmeside.

Dagsorden for selve generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Vedtagelse af dagsorden.

3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.

4. Formandens beretning.

5. Fremlæggelse af regnskab 2000-2001.

6. Beretning fra udvalg.

7. Valg til bestyrelse og udvalg.

8. Arbejdsopgaver de kommende år.

9. Foreningens holdning til "mindre overtrædelser" af den bevarende lokalplan - hvordan håndterer vi det?

10. Kåring af vinder til Lysets forskønnelsespris "Det hvide stakit". Hvem har udført særlig smuk istandsættelse?

11. Vedtagelse af næste års kontingent.

12. Evt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 16/10:

Morten Hach, Eschrichtsvej 20 - email: mha@novonordisk.com

Hvis du ikke kan komme, så husk at give fuldmagt til din nabo - brug evt. den uddelte blanket nederst på den trykte "Lysavis".

 

www.lyset-i-valby.dk !!!

Vi har taget hul på den elektroniske tidsalder med vor hjemmeside på adressen www.lyset-i-valby.dk - Send stof og idéer til hjemmesiden til web-masteren Helge på email helge.olesen@email.dk


Den trykte udgave af Lysavisen indeholder en side mere med en smagsprøve fra Lysets web-sider.