Denne elektroniske udgave af Lysavisen for maj 2005 er lidt kortere end den trykte version.
Den er ikke udsendt per mail til medlemmerne, fordi de allerede har fået den trykte version.

Problemer på Steins Plads - Referat af mødet d. 3. maj

Referatet findes på en særskilt webside.


Den trykte udgave af Lysavisen indeholder en telefonliste over medlemmer i Lyset.

Iøvrigt er vores kontaktperson i Nærpolitiet:
Jesper Klitaa
Krumtappen 4
2500 Valby
Telefon 36 30 14 48, lokal 3558.

Husk sommerfesten på Steins Plads

Den finder hvert år sted den tredje lørdag i august - altså i år lørdag den 20. august.
Har du lyst til at være med til at forberede festen?
Kontakt Kirsten, Fengersvej 7, tlf. 36 16 43 93.

Sørgeligt nyt!

Vi har fået afslag fra Københavns Kommune på at etablere vejbump omkring Steins Plads og på Eschrichtsvej. Københavns Kommune mener ikke at trafikmængden berettiger etablereing af vejbump. Se det brev, vi har modtaget fra Bygge- og Teknikforvaltningen.
Afgørelsen kan ankes til Vejdirektoratet.


Send stof og idéer til hjemmesiden til web-masteren Helge på email helge.olesen@email.dk