Lysets sommerfest 
   

 lørdag d. 17. august på Steins Plads
   

 Kl. 16.30-17.30:

 De voksne stiller borde op og dækker bord.
 Den store grill tændes.

 Kl. 17.30:

 Lege og konkurrencer for børnene

 Ca. kl. 18:

 Spisning  

 Ca. kl. 19:

 Kåring af vinderen af kagekonkurrencen

 Ca. kl. 20:

 Live orkester spiller 60’er-70’er rock!!!

Lysets sommerfest er en "gør-det-selv"-fest: Hver familie skal selv medbringe alt, hvad man behøver af borde, stole, tallerkener, bestik samt mad og drikke. Festudvalget sørger for opstilling af en stor fællesgrill, dekoration af bordene samt lidt underholdning for børnene.

NB: I år mangler vi frivillige til at stille det store telt op på pladsen, arrangere børnelege m.v. - Ring til Kirsten efter d. 1/8, hvis du har lyst til at være med, på tlf. 3616 4393, eller send en mail til arne.stjernholm@mail.tele.dk

Kagekonkurrencen

Traditionen tro er der kagekonkurrence om at bage den bedste kage. Der er præmier både for den kunstneriske udførelse og for smagen - og selv de kager, der ikke vinder, plejer at falde i publikums smag og forsvinde som dug for solen.

Tilmelding

Tilmeld jer venligst til sommerfesten på email arne.stjernholm@mail.tele.dk - husk at skrive jeres telefonnummer - så vi kan ringe og give besked, hvis vi aflyser.

 

Elektronisk Lysavis kontra papir

Vi har fået sendt emailadresser fra en hel del medlemmer, men stadig kun et mindretal. Da det kræver for megen administration at tjekke, hvem der har oplyst emailadresse, vil medlemmer med e-mail i en overgangsperiode opleve at få Lysavisen både i elektronisk form og på papir.

Hvis du endnu ikke har oplyst din e-mailadresse, så send den til Helge: helge.olesen@email.dk

 

Ny tagstige

Grundejerforeningen har anskaffet en ekstra tagstige, der er ganske kort, så den kan bruges ved skotrenderne, hvor de andre tagstiger ikke kan komme ind. I alt har vi således tre tagstiger: den længste er 4 meter lang, og den korteste 2 meter.

Henvendelse til Helge, Fengersvej 19 (eller til Kurt, Fengersvej 23).

Alt det materiel, Grundejerforeningen har anskaffet til udlån er beskrevet på Lysets web-side www. lyset-i-valby.dk

Med sommerhilsen,

Redaktionsgruppen af "Lysavisen"