Stort billede Stort billede Stort billede


Indhold


En gyserhistorie om sætningsrevner...

Få forklaringen på hvorfor de fleste af husene i Lyset har dette problem...

Advarsel om parkeringsbøder!

En beboer på Steenbergsvej har henvendt sig til Søren Pind om problemer med parkering på fortovet på Steenbergsvej og som mulig løsning foreslået et parkeringsforbud i den ene vejside.

Henvendelsen har desværre haft den virkning, at Søren Pind i sit svar dels afviser at lave parkeringsforbud, dels siger at "Parkering København er blevet gjort opmærksom på problemet og vil øge sin indsats i området" !

Realiteten er imidlertid, at Steenbergsvej er for smal til at biler kan parkere lovligt (dvs. med alle hjul på vejen) i begge vejsider, hvis skraldebiler mv. skal kunne passere. Så den bedste metode til at undgå bøder og sikre at vejen er passabel, er at beboerne indtil videre parkerer lovligt, men kun i den ene side af vejen. Det vil være rimeligst at vælge vejens sydside til parkering (de ulige numre, nærmest ved Eschrichtsvej); dér kun er 12 indkørsler mod 16 indkørsler på nordsiden. Med tiden kan vi i Grundejerforeningen måske få en dialog med Søren Pind (Vej og Park) og opnå en permanent holdbar løsning.


Hvis du har forslag eller har synspunkter som du gerne vil have ud til andre beboere i Lyset kan du sende en e-mail til medlemmer@lyset-i-valby.dk . Beskeden går ud til de beboere i Lyset, der har tilmeldt sig den elektroniske mail-liste. Deriblandt er 14 beboere på Steenbergsvej.

Du kan også arbejde via trafikudvalget - se nedenstående.

Tilmelding til Lysets elektroniske mail-liste kan ske ved at du giver besked til helge.olesen@email.dk .

Nyt fra trafikudvalget

Efter grundejerforeningens generalforsamling har Trafikudvalget holdt et møde om bump på Eschrichtsvej. Der vil snart blive afholdt et møde med Københavns Kommune om bumpene. Spørgsmålet om parkering på Steenbergsvej kan også tages op af trafikudvalget, hvis nogen vil gå ind i arbejdet. Henvendelse til Torsten Nielsen, se adresselisten.

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 19. oktober 2004

Referatet er optrykt i bladet, men findes også på websiderne.

Adresseliste for udvalgene i Lyset

Adresselisten er optrykt i bladet.
Adresselisten findes også her på websiderne.
Bemærk dog, at den trykte adresseliste er mere udførlig end dén du finder på websiderne. Mail-adresserne på udvalgsmedlemmer er nemlig fjernet fra websiderne for at de ikke skal blive alt for lette ofre for Spam-mail.

Send stof og idéer til hjemmesiden til web-masteren Helge på email helge.olesen@email.dk