Et gammelt fastelavnsfoto fra "Lyset".

Ovenstående foto er gengivet i den historiske pjece, som grundejerforeningen udgav i anledning af 80-året for opførelsen af "Lyset" i 1993.
Pjecen kan købes for 30 kr. ved henvendelse til
Helge, Fengersvej 19, tlf. 36 30 30 10
Arne, Fengersvej 7, tlf. 36 16 43 93.


Indhold


Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 3. oktober 2005

Referatet er ikke trykt i bladet, men findes på websiderne.
Hvis du gerne vil have et trykt eksemplar kan du hente det hos Arne, Fengersvej 7, 2500 Valby, tlf. 36 16 43 93.

Redskaber til kloakrensning

Grundejerforeningen har nu en kraftig kloaksplit (13 m lang) til udlån.
Desuden er der som tilbehør til foreningens højtryksrenser anskaffet en kloakrenser. Kloakrenseren er en slange med specielle rensedyser. Kloaksplitten kan lånes hos Helge Olesen, Fengersvej 19, og højtryksrenseren med tilbehør hos Morten Hach, Eschrichtsvej 20.
Hvis du vil have et overblik over foreningens materiel kan du gå ind på Lysets hjemmeside, www.lyset-i-valby.dk, punktet Materiel.

Fugtproblemer i Lysets kældre

En lang artikel om fugtproblemer i Lyset's kældre findes som en særskilt webside.
På Internettet findes der en del ekstra materiale - figurer og links - som ikke er med i den trykte udgave.

Adresseliste for udvalgene i Lyset

Adresselisten er optrykt i bladet.
Adresselisten findes også her på websiderne.
Bemærk dog, at den trykte adresseliste er mere udførlig end dén du finder på websiderne. Mail-adresserne på udvalgsmedlemmer er nemlig fjernet fra websiderne for at de ikke skal blive alt for lette ofre for Spam-mail.

Send stof og idéer til hjemmesiden til web-masteren Helge på email helge.olesen@email.dk