Grundejerforeningen "LYSET" arrangerer tøndeslagning på Steins Plads

Søndag d. 22/2 kl. 14.00

for børn og voksne i alle aldre

Der er som sædvanlig uddeling af fastelavnsboller og cacao, men fortrinsvis til børnene i "Lyset".


Har du en email-adresse?

Har du givet redaktionen din e-mailadresse? På længere sigt vil vi i Lyset gå over til kun at bruge elektronisk kommunikation. Derfor er det vigtigt, at alle oplyser deres e-mailadresse til helge.olesen@email.dk.

Her er en liste over de husadresser, hvor vi har e-mailoplysninger. Hvis du står på listen, vil du én af de kommende dage modtage Lysavisen i elektronisk form - ellers er dine oplysninger ikke opdaterede!

Carl Langesvej nr. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 25, 27 (1.+2.), 30 (1.+1.), 31, 32, 38 (1.)

Eschrichtsvej nr. 10 (x2), 14, 16, 20, 21, 23, 24, 26 (st.+1.), 28 (1.)

Fengersvej nr. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 27

Steenbergsvej nr. 2, 6, 9 (st.), 15, 21, 22, 32, 34

Steins Plads nr. 1, 2, 3, 5 (st.+1.), 8 (x2), 11 (x2), 13

Steinsvej nr. 5

NB! - I skal ikke undre jer over, at I stadig får bladet i papirform, selvom I har givet os jeres e-mailadresse. Papir og e-mail kommer til at eksistere side om side et stykke tid endnu.


Store Plantebyttedag

Traditionen tro følger vi op på den store succes fra sidste år.

Igen i år kan du komme og bytte dine sunde og ukrudtsfrie planter, der både kan være i en potte eller en pose. Så kom og mød op:

Lørdag d. 3. april kl. 11.00 på Steins Plads

Med venlige havehilsner

Lotte, Carl Langes Vej 6

Foreningens materiel

Den trykte udgave af Lysavisen indeholder en oversigt over grundejerforeningens materiel (stiger, værktøj mv).
Samme oversigt - men med udførlig beskrivelse af hver ting - findes på her på websiderne

Brug den elektroniske kommunikation i Lyset

Send en e-mail til medlemmer@lyset-i-valby.dk
Denne mailadresse gå direkte ud til alle de medlemmer, der har oplyst deres e-mailadresse (og holder os opdateret!). Ændringer sendes til helge.olesen@email.dk

Eksempler på anvendelse:

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 28. oktober 2003

Referatet er optrykt i bladet, men findes også på websiderne.

Adresseliste for udvalgene i Lyset

Adresselisten er optrykt i bladet.
Adresselisten findes også her på websiderne.
Bemærk dog, at den trykte adresseliste er mere udførlig end dén du finder på websiderne. Mail-adresserne på udvalgsmedlemmer er nemlig fjernet fra websiderne for at de ikke skal blive alt for lette ofre for Spam-mail.

Send stof og idéer til hjemmesiden til web-masteren Helge på email helge.olesen@email.dk