Hovede

Grundejerforeningen "LYSET" arrangerer tøndeslagning på Steins Plads

Søndag d. 10/2 kl. 14.00

for børn og voksne i alle aldre

Der er som sædvanlig uddeling af fastelavnsboller og cacao, men fortrinsvis til børnene i "Lyset".

NB! - I skal ikke undre jer over, at I stadig får bladet i papirform, selvom I har givet os jeres e-mailadresse.
Papir og e-mail kommer til at eksistere side om side et stykke tid endnu.

Indhold af det trykte blad:

Husk Snerydning!

Desværre har vi nok endnu ikke set denne vinters sidste sne, så det er værd at påpege at vi også her i Lyset med rette kan føle os truffet af den almene og kraftige kritik i dagblade og ugeaviser af snerydningen i København i dagene omkring Jul og Nytår. Mange gjorde en brav indsats i kampen med snemasserne, men en del tog sig pligterne ret let og enkelte ryddede overhovedet ikke. Dette var lemt nok sålænge sneen var sne, omend tiltrampet og glat, men da en kort tø efterfulgt af frost forvandlede sneen til is blev det uhyggeligt farligt.
Det er husejernes ubehagelige men klare pligt at rydde deres fortov dagligt, om fornødent flere gange om dagen. Denne pligt gælder naturligvis også stien fra Carl Langes Vej til Steins Plads og videre over pladsen langs Købmandshuset frem til Steins Vej. Og denne pligt skal vi tage alvorligt thi snerydning er et spørgsmål om liv og lemmer for os selv, vore naboer, vore gæster, postbude, skraldemænd og forbipasserende medmennesker i almindelighed.
Lyset forventer ved næste snefald at hvert hus gør sin pligt og hver kostefør beboer rykker ud og deltager i den muntre koncert af koste og skovle!
Og rejser du bort om vinteren, da alliér dig med naboer, slægt eller venner, så en vikar træder til!

Sven Jacobsen


Send stof og idéer til hjemmesiden til web-masteren Helge på email helge.olesen@email.dk

P.S. I den trykte udgave er der desværre en fejl i redaktionens e-mail adresse. Ovenstående er den rigtige.