Problemer på Steins Plads

Møde tirsdag 3. maj kl. 18

Grundejerforeningen indkalder til uformelt møde på Steins Plads tirsdag den 3. maj kl. 18.

Grundejerforeningens formand har rundsendt nedenstående mail, der forklarer baggrunden for mødet.


Kære Beboere i Lyset

Jeg skriver til jer ang. problemer på Steins Plads.

En gruppe unges (primært med 2.generations baggrund og uden tilknytning til Lyset) ophold på Steins Plads har indenfor de sidste 14 dage desværre taget et uacceptabelt omfang.
Dette betyder at børn, forældre samt beboer omkring Steins Plads nu følger sig så utrygge ved situationen, at der skal gøres noget aktivt for at afhjælpe dette. Problemet er, at gruppen udviser aggressiv adfærd både over for hinanden og øvrige brugere af pladsen, ryger en hel hash samt at deres tilstedeværelse medfører åbenlys handel med hash og tiltrækning af uønskede personer til Steins Plads.
Jeg kort talt med et par medlemmer af Grundejerforeningen og vi var enige at tage fat på problemet med det samme. Dette betyder bl.a. at vi vil forsøge fast at være nogle voksne tilstede på Steins Plads om aftenen i et forsøg på at stresse gruppen væk ved vores tilstedeværelse. Dette har før haft en gavnlig effekt. Derudover vil jeg på Grundejerforeningens vegne skrive et brev til Valby Politi. [Brevet er sendt 27. april].
Endvidere vil jeg gerne indkalde til uformelt møde på Steins Plads tirsdag den 3. maj kl. 18. Der er vigtigt at vi står sammen i denne sag og at de personer, som konfronterer gruppen ved, at der er back-up ved evt. problemer. Udover at udveksle telefonnumre forestiller jeg mig at videre aktioner kan aftales. Kontakt til kommune SSP, Politi mv. I må meget gerne de naboer besked, som ikke modtager denne mail.