Kort og luftfoto

Herunder er et kort over Lyset med matrikelnumre. Hvis en højere kvalitet af kortet ønskes, så kig i lokalplanen, hvorfra dette billede er hentet.

Billeder af Lyset i fugleperspektiv kan ses i et Fotogalleri på Lysets web-sider. Du kan også finde sådanne fotos i Lysets 100 års jubilæumsbog.

Københavns Kommune driver tjenesten "Københavnerkortet", som bl.a. har luftfotos af husene i København taget som skråfotos - i stil med Google Earth, men med mere detaljerede billeder i perspektiv. Det giver dig mulighed for at se husene i Lyset fra luften fra forskellige vinkler. Et eksempel fra Lyset findes lidt nede på siden.

Du kan finde luftfotos taget lodret fra mange websteder - bl.a. Google Map og Krak. "Københavnerkortet" giver dig også adgang til luftfotos, og dér kan du ovenikøbet vælge mellem en række forskellige år for optagelserne (på Københavnerkortet skal du i venstre spalte under "Kort og luftfoto" vælge "Baggrundskort"). Et eksempel fra Københavnerkortet for Lyset findes nederst på siden.

Skråfoto fra Københavnerkortet (kbhkort.kk.dk), der giver dig mulighed for at 'flyve' rundt i kvarteret. Klik på billedet for selv at kunne kigge nærmere på "Lyset". Du kommer ind på det viste billede, hvorefter du kan zoome og vælge forskellige synsvinkler.

Københavnerkortet giver også mulighed for at se luftfotos fra forskellige år - her fra 2011.Seneste opdatering: 1. juni 2016.
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen