Dispensationssager

Termovindue

Grundejerforeningen Lyset er høringsberettiget ved byggesager, der kan være i strid med den bevarende lokalplan for Lyset. Sagerne behandles i bestyrelsen og i Lyset´s Forskønnelsesudvalg.

Siden her giver en oversigt over, hvilke dispensationer der er søgt og givet siden 2012.

Brevvekslingen med kommunen i alle de sager, der er behandlet i 2013 af Lyset, er gengivet i en pdf-fil. Sagerne er anonymiserede i henhold til beslutning på Lyset´s generalforsamling 2013.

En sag fra 2012 gav anledning til nabohøring og et høringssvar fra Lysets bestyrelse. Det er også gengivet i pdf-filen.

Dispensationssager i 2013

Herunder er emnerne for ansøgningerne i 2013 samt kommunens afgørelser kort ridset op.

Sag 1: Opførelse af skur.

Der blev givet tilladelse til opførelse af 10,4 m2 stort skur udført i Leca-blokke med døre og vinduer i stil som husets.

Sag 2: Vinduesudskiftning og nedtagning af balkon

Der blev givet tilladelse til at opsætte topstyrede kældervinduer med planglas. Der blev ikke givet tilladelse til at nedtage altanen og erstatte den med en fransk altan.

Sag 3: Nedtagning af balkon

Der blev ikke givet tilladelse til at nedtage altanen og erstatte den med en fransk altan.

Sag 4: Vinduer og havedør

Ønsket var at nedtage altan og erstatte den med fransk altan, udskifte vinduer til dannebrogsvinduer og etablere havedør mod baghave. Der blev ikke givet tilladelse til at nedtage altan, hvorimod der blev givet tilladelse til at udskifte vinduer til dannebrogsvinduer samt at etablere havedør på nærmere præciserede betingelser, bl.a. at den skulle etableres inden for bredden af eksisterende vindueshul.

Sag om termovinduer med sprosser

Der blev søgt om og givet dispensation til at opsætte termovinduer med smalle sprosser (maks. 25 mm brede). Denne sag blev ekspederet af kommunen uden at komme forbi grundejerforeningens bestyrelse, fordi den ligger helt på linje med, hvad foreningens bestyrelse og Forskønnelsesudvalg har aftalt med kommunen. På websiden om vinduer kan du se praktiske oplysninger om vinduer.

Naboorientering i 2012

Der var i 2012 nabohøring i en sag om facadeændringer. Kommunen udarbejdede en lille pjece til brug ved denne naboorientering (kan downloades her). Der var tale om at dispensere fra lokalplanen på adskillige områder, specielt følgende:

Høringssvar fra Grundejerforeningens bestyrelse er gengivet i pdf-filen med brevveksling.

Se også

Lysets webside om Lokalplanen


Seneste opdatering: 21. februar 2014
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen