Om hulmursisolering

Lysets huse er bygget længe før nogen tænkte på hulmursisolering, så man kan ikke isolere med lige så godt resultat som på nye huse. Alligevel umagen værd at overveje hulmursisolering, hvis huset ikke allerede er hulmursisoleret.

I husenes lange vægge er der mange faste bindere - altså tværgående mursten – som i hvert fald nogle steder er arrangeret i lodrette kolonner. I gavlvæggene er der færre bindere, vistnok anbragt lidt mere spredt. Halvdelen af gavlen ved indgangsdøren, op langs trappen, er kun enkeltstensmur og kan derfor ikke isoleres med hulmursisolering. Hvis man hulmursisolerer må man på grund af binderne finde sig i, at der kommer kuldebroer i væggene, men hulmursisolering skulle nok kunne give en energimæssig gevinst.
Kuldebroer kan undgås med indvendig isolering, men indvendig efterisolering er langtfra uproblematisk. Indvendig efterisolering af ældre ydermure indebærer stor risiko for fugtproblemer, fx skimmelvækst på den „gamle“, indvendige vægoverflade. Det er vigtigt at sikre dampspærrens tæthed. Se mere på websider fra Energitjensten, f.eks. http://www.energitjenesten.dk/indvendig-isolering.html

Du kan her se en serie billeder, der viser omtrentligt, hvor der er hulmur i husene i Lyset. Billedserien findes i to udgaver:

  1. Som PowerPoint show - kræver ikke at du har PowerPoint på din PC (ca. 8 MB).
  2. PowerPoint fil - kræver PowerPoint, men giver til gengæld mulighed for at zoome ind på detaljer og for at printe billedserien (ca. 8 MB).

Billedserien omfatter

Du kan finde oplysninger om håndværkere, der har udført hulmursisolering i Lyset på websiden om håndværkere. Der finder du også eksempler på priser.


Seneste opdatering: 11. september 2015
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen