Håndværkere

På nogle andre web-sider findes oplysninger om forskellige renoveringsarbejder (sider om Facaderenovering, tag, vinduer, kældre). På siden her er en liste over håndværkere, der har haft renoveringsarbejder i Lyset, og som i det store og hele kan anbefales.

Hvis du selv skal have lavet et renoveringsarbejde kan du evt. tage en snak med nogle af de andre husejere i Lyset, der har fået lavet renoveringer.
Derefter kan du få et par håndværkere ud og kigge på lige præcis dit hus og give tilbud - der kan være mange gode grunde til at arbejdet bliver dyrere eller billigere for dig end for din nabo.

Der findes en web-side http://www.anmeld-haandvaerker.dk/ hvor brugere af håndværkere kan uddele smileys. Man kan således checke, om der er gode eller dårlige erfaringer med en håndværker, man påtænker at bruge. Siden kårer også "Årets håndværker" inden for forskellige fag.

Håndværker-liste

Herunder er et udpluk af håndværkere, der har haft renoveringsopgaver i Lyset (nyeste oplysninger først).

Se iøvrigt den web-side, der specielt drejer sig om tag og skotrender.

Hvad angår vinduer kan nævnes følgende:

Bemærk: Termovinduer med sprosser kræver dispensation fra lokalplanen, men den giver kommunen gerne på betingelse af at der er tale om sprosser med en bredde må under 25 mm. Se mere på den web-side, der specielt drejer sig om vinduer.

Fjernvarme

Da der i 1992 blev indlagt fjernvarme i "Lyset", indgik en stor gruppe husejere en enterprisekontrakt med NOG Varme og VVS Teknik, der nu ligger i Rødovre og har website http://www.nogvvs.dk (telefon 28 19 60 40). Du kan læse mere om brug af fjernvarmeanlægget på Lysets side med tips om radiatorer og fjernvarmeanlæg.

Hulmursisolering

Murene i Lysets huse er ikke ideelle til hulmursisolering, fordi der stedvis er mange faste bindere, og i halvdelen af den ene gavl er der kun enkeltstensmur. Alligevel kan man få noget ud af hulmursisolering. I 2012 er indhentet tilbud fra flere firmaer til priser omkring 20.000 kr. Beboere i Lyset har gode erfaringer med følgende firmaer:

Se også websiden om hulmursisolering, som viser, hvor der er hulmur i vores huse.
Du finder enkelte supplerende oplysninger om priser i en artikel om hulmursisolering i Lysavisen juli 2012 (pdf, åbner i nyt vindue).

Altan-renovering

I Lysavisen fra september 2012 er der to artikler om renovering af altan. Den ene nævner firmaet Condor Entreprise A/S i Rødovre ( http://www.condorentreprise.dk/ ) som eksperter og leverandør af produkter til betonrenovering. Den anden omtaler en altanrenovering udført af murermester Jens Rasmussen (se håndværkerlisten ovenover).
August 2014: Du skal være opmærksom på at der er gjort nogle foruroligende fund med altan-jernbjælker, der var borttæret inde i husmuren. Se siden om altaner.

Gode erfaringer efterlyses...

Hvis du er husejer i Lyset og har rimeligt gode erfaringer med nogle håndværkere, så du synes, at de skal med på listen, så giv webmasteren Helge Rørdam Olesen et praj.

Sider om istandsættelse

Vinduer | Tag og skotrender | Facade | Stakitterne | Kældre og kloakker | Altanen | Hovedtrappe | Brevkasser | Hulmursisolering | Fjernvarmeanlæg | Stillads |Håndværkere | Lokalplanen


Seneste opdatering: 25. februar 2017
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen