Erfaringer fra facaderenovering

Hvis du bor i Lyset og overvejer at få renoveret facaden kan det anbefales at du kigger i en ret lang beretning - fyldt med billeder - om erfaringer fra renoveringen af Eschrichtsvej 10 i foråret 2012:

Beretningen er udarbejdet af Jakob Suppli, Eschrichtsvej 10 i februar 2013. Den beskriver ikke alene selve renoveringen af facaden, men kommer også ind på spørgsmål, som mange husejere i Lyset bliver stillet over for i forbindelse med facaderenovering.
Indholdsfortegnelsen ser således ud:
  • Afrensning og pudsning af facade
  • Udbedring af revner
  • Bærejern til indvendig trappe
  • Kvisten: Råd og rust
  • Gesimser, sålbænke, sokkel og frontispice
  • Vinduer
  • Aftaler og proces

Når du sammenligner priser på renovering...

Ved facaderenovering skal du være opmærksom på følgende spørgsmål, der har betydning for arbejdets omfang:

Hvordan finder du en håndværker til at stå for facaderenoveringen?

Der findes en web-side med håndværkere og referencer til de projekter, de har haft i Lyset.

Hvis du skal have lavet et renoveringsarbejde kan du evt. tage en snak med nogle af de andre husejere i Lyset, der har fået lavet renoveringer.

Hvis du er husejer i Lyset og har rimeligt gode erfaringer med nogle håndværkere, så du synes, at de skal med på listen, så giv webmasteren Helge Rørdam Olesen et praj.

Facadens farve

Lokalplanen stiller følgende krav til facaden: "Ydermure skal fremstå pudsede med en overfladestruktur som den oprindelige, og en farvesætning i farver, som passer til husenes karakter." Det indebærer, at huset f.eks. ikke må være vandskuret. Hvad farver angår, må teksten siges at give et vist spillerum...

Du kan vælge mellem forskellige behandlinger af facaden. I Lyset findes huse, der er malede, huse behandlet med silikatmaling, og huse, hvor der er brugt indfarvet puds.

Et tip om sandblæsning:

Hvis du skal have sandblæst dit hus, skal vinduerne dækkes af med plastic. Hvis du ikke forlanger andet, vil plastic'en nok blive fæstnet med massevis af hæfteklammer. Det giver ekstraarbejde bagefter. Et alternativ er at få håndværkerne til at sætte plastic'en i spænd under nogle lister.
Et andet alternativ er at få håndværkerne til at sætte plader for vinduerne.


Seneste opdatering: 3. marts 2013
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen