Rettelse og supplerende oplysninger til den historiske pjece Lyset i Valby

Nyindflyttet børneflok poserer foran Steenbergsvej 28 i 1914.

Lysavisen fra maj 1994 indeholdt nedenstående artikel. Der drejer sig om et lille tekststykke i den historiske pjece (læs afsnittet her) samt om ovenstående foto.


Fra Lysavisen, maj 1994: Korrektur til festskriftet Lyset i Valby

Fru Ellen Poulsen, Carl Langes Vej 27, har gjort opmærksom på to fejl på fest­skriftets side 7.
Navnet Karen Bindtsen i linie 5 og linie 16 skal være Ellen Poulsen. Redaktionen beklager meget fejlen, men er glad for at få den rettet. Samtidig vil vi glæde vore læsere med nogle supplerende oplysninger fra Ellen Poulsens brev - vi citerer:

"Min Far - Niels Peter Jørgensen - Steenbergsvej Nr. 28 - var Gasværks­arbejder paa Gasværket paa Halmtorvet. Vi boede i Esbern Snaresgade 5 II i en 3½ Værelsers Lejlighed - hvor vi lejede et Værelse ud. Familien bestod af Far, Mor, Mormor og 5 hjemmeboende mindreaarige børn - og det var en Svir at komme ud under frie Forhold.
Paa Side 16 er der et Fotografi af os 5 Børn taget - tror jeg - i Foraaret 1914 - min store Søster Erna 12 Aar staar med Ulla 1½ aar paa Armen (Ulla bor i dag hos mig paa Carl Langesvej 27). Foran staar min bror Verner 6 Aar og min Søster Hildborg 4 Aar - saa kommer Datteren paa 1. Sal Anna 12 Aar og hendes Søster Astrid 8 Aar - deres Far var Taxa Chauffør Andersen - yderst tilhøjre staar jeg Ellen 8 Aar (i dag Ellen Poulsen og Ejer af Huset Carl Langesvej 27).
Jeg er lidt ked af at mit Navn ikke er kommet med, fordi jeg maaske er den eneste overlevende, der har boet her fra 1913 og fortsat bor her i Kvarteret - altsaa i 80 Aar."

Fra 1931 til 1934 var Ellen Poulsen udensogns i Warszawa og paa Frederiksberg, men i 1934 købte hun og hendes mand huset paa Carl Langes Vej. Og idag bor hendes niece i hendes barndomshjem paa Steenbergsvej! Så Ellen Poulsens familie er endnu et eksempel på Lysets dragende magt: er man een gang flyttet ind, bliver familien boende i generation efter generation, som i landsbyer i gamle dage.


Seneste opdatering: 6. juni 2008
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen