Glimt af Lyset's historie - indflytning i 1913

Efter trykningen af den historiske pjece "Glimt af Lyset's historie" indløb nogle rettelser og supplerende oplysninger.

Her gengives et afsnit fra side 7, hvor et personnavn er rettet i forhold til den trykte udgave.

Det skete på foranledning af et brev med supplerende oplysninger.

Indflytningen i 1913

Byggeriet startede fra Carl Langes Vej, og i 1913 stod det første hus færdigt. De kommende husejere drog på sommerudflugt for spændt at følge udgravningerne og byggeriet. Ellen Poulsen husker sig selv som 6-7 årig pige, omgivet af hele familien, siddende med benene dinglende i udgravningen på Steenbergsvej, og i dagens anledning med et krus saftevand. Hendes familie kom, som de fleste andre, fra en lille mørk lejlighed i København og glædede sig til at få deres eget - ude på landet, hvor der var plads, lys og frisk luft. Kort sagt: sundhed. Alle veje i Lyset er da også opkaldt efter en række fremskridtsvenlige læger, der virkede i 1800-tallet.

I oktober 1913 kunne Ellen Poulsen og hendes familie sige farvel til den lille lejlighed i Esbern Snaresgade og goddag til et splinternyt hus i Byggeforeningen Lyset. Da de kom herud, skulle familien have den store overraskelse: faderen åbnede fløjdørene til dagligstuen - og dér stod de flotteste plyssesmøbler!


Seneste opdatering: 6. juni 2008
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen