Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 31. oktober 2001

0. Orientering fra Raadvad Centeret om vinduer
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
4. Formandens beretning.
5. Fremlæggelse af regnskab 2000-2001
6. Beretning fra udvalg (fest-, blad-, forskønnelses-, trafikudvalg og haveklub).
7. Valg til bestyrelse og udvalg
8. Arbejdsopgaver det kommende år.
9. Foreningens holdning til "mindre overtrædelser" af den bevarende lokalplan - hvordan håndterer vi det?
10. Kåring af vinder til Lyset's forskønnelsespris "Det Hvide Stakit". Hvem har udført særlig smuk istandsættelse?
11. Vedtagelse af kontingent + kommende års budget
12. Eventuelt


Seneste opdatering: 13. januar 2002
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen