Kommissorium for Forskønnelsesudvalget

Lyset består af 106 byggeforeningshuse i kvarteret omkring Steins Plads i Valby. Husene blev opført i perioden 1912-14 og er omfattet af en bevarende lokalplan for at beskytte områdets helt unikke karakter. Lokalplanen betyder, at der er begrænsede muligheder for at bygge til og ændre ejendommene.

Københavns Kommune har i foråret 2013 udarbejdet en folder til alle husejere i Lyset: "Før du ændrer din ejendom", som beskriver muligheder og procedure for at renovere og ændre et hus i Lyset.

Grundejerforeningen i Lyset ønsker også at opretholde områdets arkitektoniske værdi og helhed - og opfordrer beboere til at sikre sig en byggetilladelse inden nye arbejder udføres på ejendommen. På den måde undgås ærgerlige sanktioner fra kommunen og i øvrigt konflikter med naboerne.

Grundejerforeningen har nedsat et udvalg, "Forskønnelsesudvalget", der har den udførende opgave i forbindelse med at værne om områdets særlige udtryk, opfyldelse af lokalplanen og varetagelse af dialogen med Københavns Kommune.

Forskønnelsesudvalget har mandat til at rette henvendelse til kommunen i byggesager af følgende beskaffenhed:

Derudover kan Forskønnelsesudvalget rådgive beboere om fortolkning af lokalplanen og mulighed for at opnå dispensation. I den forbindelse kan udvalget arbejde med at beskrive bygningsmæssige løsninger, der kan fungere som gode eksempler.

Ønsker du at deltage i arbejdet eller er du i tvivl om, hvornår du skal søge om tilladelse fra kommunen?

Kommissoriet er vedtaget på Lysets generalforsamling oktober 2014. Download som pdf

Kontaktinformation:

Du kan se udvalgets sammensætning på Lysets adresseliste.


8. juni 2015
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen