Generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen "Lyset"

Vigerslev Allé skole den 4 marts 2010 kl. 19 - 21

Baggrund

Bestyrelsen har vedtaget at gennemføre en ny afstemning om hvorvidt Foreningen Lyset skal føre en retssag mod Naturklagenævnet. Sagen hvor Teknik- og Miljøforvaltningen efter vores mening har gjort sig skyldig i fejlagtig sagsbehandling af en byggesag, der er i modstrid med vores bevarende lokalplan jf. punkt 6 i referatet fra Generalforsamlingen 2009. Målet med at føre en sag er ikke at ændre på den verserende byggesag, men at denne byggesag ikke kan danne præcedens for fremtidige byggesager. Samt at sende et kraftigt signal til kommunen om at tage hensyn til den bevarende lokalplan ved behandling af byggesager.

Afstemningen på generalforsamlingen endte med, at 10 var for at føre en sag og 12 var imod. Idet afstemningen var meget tæt, og idet det er en principiel sag for Lyset og andre foreninger med en bevarende lokalplan, har vi valgt at afholde denne ekstraordinære generalforsamling.

ENDELIG DAGSORDEN

  1. Velkomst
  2. Er den ekstraordinære generalforsamling beslutningsdygtig (15 % af medlemmerne skal være til stede)?
  3. Baggrund for sagen - hvorfor bestyrelsen mener, at ”Lyset” skal sende et kraftigt signal til kommunen om at overholde den bevarende lokalplan ved at føre en retssag ved Niels Ulrik Friis
  4. Bemærkninger fra Valby Grundejerforening og/eller Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København, der er rede til at gå ind som bi-intervenenter
  5. Det juridiske grundlag og mulige udfald samt udgifterne ved at føre en retssag ved Advokat Morten Mark Østergaard, Forum Advokater
  6. Holdninger og bemærkninger fra medlemmer i Lyset
  7. Afstemning
  8. Eventuelt

Der kan afgives skriftlig fuldmagt til afstemningen til et andet deltagende medlem.

Dokumenter i sagen: