Bredbånd i Lyset

Opdateret 14. januar 2007

Bredbåndsprojektet i Lyset bliver ikke foreløbig ikke ført ud i livet.

Men denne webside består, fordi materialet kan være til nytte for andre, og fordi vi måske en skønne dag igen tager projektet frem af mølposen.


Sidens indhold: Baggrund | Uddybende materiale

Baggrund

På Lyset's generalforsamling i oktober 2006 stod Orientering om bredbånd i Lyset på dagsordenen. Dengang så det ikke ud til, at der var grund til hastværk med at tage beslutninger.

23. november fik Bredbåndsudvalget i Lyset imidlertid besked fra kommunen om, at der ville blive udført fortovsrenovering på Carl Langesvej i indeværende år. Vi fik oplyst, at gravearbejdet skulle påbegyndes i uge 49.

Bredbåndsudvalget opstillede derfor med kort varsel et projekt, som Lysets beboere kunne tage stilling til. Ideen var at vi ville benytte os af lejligheden til at få lagt tomme rør til lyslederfiber ned i fortovet. Det ville gøre os klar til i fremtiden at få bredbånd uden yderligere gravearbejde på Carl Langesvej.

Den 2. december blev antallet af tilmeldinger til projektet om bredbånd i Lyset gjort op.
Der var på det tidspunkt for få til at projektet kunne hænge sammen økonomisk, nemlig 25 tilmeldte (i 25 forskellige huse). Vi havde sat 60 tilmeldinger som forudsætning for at starte projektet.

Kort før jul fik vi at vide, at arbejdet med fortovene først ville starte i midten af januar - eller måske senere, afhængigt af vejret. Dermed fik vi længere tid til at tage stilling til, om vi alligevel skulle benytte os af lejligheden til at få gravet rør ned i fortovet.

I tiden op til 13. januar 2007 - det var den tilmeldingsfrist, vi havde sat - uddelte vi yderligere materiale om projektet, og vi afholdt et informationsmøde på Vigerslev Allé skole.

Resultatet var imidlertid, at vi endte med at have 31 tilmeldinger. Det er klart for få til at projektet kan hænge sammen økonomisk, så vores projekt er foreløbig lagt i mølpose.

Hvis andre grundejerforeninger skal giver sig i kast med lignende projekter, vil projektet givetvis have best odds for at lykkes, hvis der skal udføres fortovsrenovering overalt i grundejerforeningen. Hos os blev der udført fortovsrenovering på ca. en fjerdedel, mens der er forventning om, at yderligere godt en fjerdedel følger senere.


Sådan så det ud i sommeren 2006, da Valby og Omegns Byggeforening - på den anden side af banen - fik lagt rør til fiber ud for hvert hus.
Du kan se hvordan de præsenterede projektet på deres generalforsamling i marts 2006 (Powerpoint-præsentation, 300 kB)


Uddybende materiale vedrørende Lysets bredbåndsprojekt

Herunder finder du uddybende materiale vedrørende Lysets bredbåndsprojekt.


Seneste opdatering: 14. januar 2007
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen