Adresser i Lyset

Grundejerforeningen har en bestyrelse, men en stor del af foreningens arbejde udføres i forskellige udvalg.
Udvalgene er åbne, så yderligere medlemmer i udvalgene er meget velkomne. Interesserede kan henvende sig til et af medlemmerne i det udvalg, de gerne vil med i.
Som hovedregel finder du ikke e-mail-adresser på denne web-side. Derimod er der e-mail adresser på den trykte adresseliste, som er optrykt i de fleste numre af Lysavisen.
For adresser hvor du kan låne Lysets materiel: se Lysets materiel.

Grundejerforeningens bestyrelse

Bestyrelsen efter generalforsamlingerne i efteråret 2023 (ordinær samt ekstraordinær).

Formand: Alexander Watts, Eschrichtsvej 26, 1., 93 97 52 99. liverpool84@yahoo.com
Kasserer: Morten Källberg, Eschrichtsvej 24, 30 75 26 98
Sekretær: Anna Høegh-Andersen, Steinsvej 5, st., 61 60 01 19
Suppleant: Michael Bjørnlund, Steenbergsvej 15, 29 99 20 89
1. revisor: Jakob Therkildsen, Fengersvej 1, 42 79 00 00
2. revisor: Ulrik Drejsig, Steenbergsvej 6
Rev-suppleant: Helge R. Olesen, Fengersvej 19, 30 28 71 66

Foreningens bankkonto: Reg. Nr. 1551, konto 0006145698.
Kontingentbetaling kan ske via MobilePay til 90218 (kun 5 cifre fordi vi er virksomhedsregistreret). Husk at anføre vejnavn (forkortet) og husnr til registrering af indbetaler. Yderligere forklaring på siden Medlemskab.
Kontingentet er 300 kr pr. år pr husstand, dog 100 kr for pensionister.

Websted: http://www.lyset-i-valby.dk
Lyset på Facebook Facebook: Lyset (lukket gruppe)
Tilmeld dig mail-lister på http://www.lyset-i-valby.dk/EmailInfo.htm
Foreningen har en del materiel til udlån (stiger, højtryksspuler mv). Se siden Materiel

Festudvalg - kontaktpersoner

Ad hoc grupper til at stå for arrangementerne indkaldes via Facebook og mail af kontaktpersonerne.
Fastelavn:
Helge Rørdam Olesen, Fengersvej 19, 30 28 71 66
Sommerfest:
Helge Rørdam Olesen, Fengersvej 19, 30 28 71 66
Halloween:
Anna Schou Madsen, Carl Langes Vej 13, 23 42 35 74
Juletræsarrangement:
Katrine Bundgaard, Eschrichtsvej 22, 27 29 23 92

Bladudvalg    (tager sig også af web-siderne)

Helge Rørdam Olesen, Fengersvej 19, 30 28 71 66, helge.olesen@email.dk
René Nielsen, Fengersvej 17, 50 80 89 90
Lene Christiansen, Fengersvej 15, 20 15 96 30
Morten Hach, Eschrichtsvej 20, 30 79 95 40
Katrine Bundgaard, Eschrichtsvej 22, 27 29 23 92

Ejendomsvurderingsudvalg

René Nielsen, Fengersvej 17, 50 80 89 90
Gert Didriksen von der Ahé, Steins Plads 4, 20 88 68 03
Lene Christiansen, Fengersvej 15, 20 15 96 30

Forskønnelsesudvalg

Niels Ulrik Friis, Fengersvej 21, 31 26 80 26
Helge Rørdam Olesen, Fengersvej 19, 30 28 71 66
Carsten Skaarup, Steins Plads 13, 26 84 77 03
Anna Schou Madsen, Carl Langes Vej 13, 23 42 35 74
Martin Clausen, Steenbergsvej 30, 51 93 69 39
Michael Bjørnlund, Steenbergsvej 15, 29 99 20 89
Niels Jørn Friborg, Eschrichtsvej 21, 40 11 39 09
Jens Sørensen, Fengersvej 5, 60 10 82 09
René Nielsen, Fengersvej 17, 50 80 89 90
Lene Christiansen, Fengersvej 15, 20 15 96 30

Se evt. Forskønnelsesudvalgets kommissorium, der blev vedtaget på generalforsamlingen oktober 2014.

Loppemarkedsudvalg

Niels Ulrik Friis, Fengersvej 21, 31 26 80 26
Marie Brink Iwersen, Steenbergsvej 6
Katrine Bundgaard, Eschrichtsvej 22, 27 29 23 92

Trafikudvalg

Jonathan Leonardsen, Carl Langes Vej 17, 1, 51 61 80 45
Anna Schou Madsen, Carl Langes Vej 13, 23 42 35 74
Henrik Dantved, Carl Langes Vej 23 st., 51 51 45 41
René Nielsen, Fengersvej 17, 50 80 89 90
Heidi Cardell, Fengersvej 5, 21 26 26 51
Lars Preisler, Carl Langes Vej 28, 60 71 72 94

Seneste opdatering: 16. februar 2024
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen