Nyhedsarkiv | Materiel | Lokalplan | Istandsættelse | Jubilæumsbogen | Lyset's mail-liste | Lysavisen | Fotogalleri | Fotos fra fester | Adresser | Generalforsamling | Hjemfaldspligt | Links | Lyset på Facebook

Lyset i Valby

Lyset set fra oven. Foto: DroneRune

Hjemmeside for Grundejerforeningen "Lyset".
Lyset omfatter 106 byggeforeningshuse, der ligger i kvarteret omkring Steins Plads og som blev bygget i 1913-14.
"Byggeforeningen Lyset" blev grundlagt 24. september 1910. I 2010 fejrede Lyset sit 100 års jubilæum, bl.a. med et jubilæumsskrift - en bog på 80 sider med masser af fotos fra både før og nu.

Denne side henvender sig mest til Lysets medlemmer - men andre med interesse for lokalhistorie og for vedligeholdelse af ældre huse kan også finde noget af interesse.
Hvis du overvejer at købe hus i Lyset så se her.

Kort og luftfotos af området…

Lyset i fugleperspektiv

Nyheder (september 2023)

 • Lysavisen - september 2023 (pdf, 1,3 MB).
  Bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling, ejendomsvurderingerne 2022, Byggesagsarkivet, nyt om P-zone, unik indretningsløsning, Halloween.
 • Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 30. oktober 2023.
  Dagsorden og andet materiale kan findes på websiden om generalforsamlinger.
 • Lørdag den 19. august 2023 blev der afholdt både loppemarked og sommerfest på Steins Plads.

 • Hastighedsprojektet "Ned i Fart". Grundejerforeningen har 7. juni fået orientering fra kommunen om at fartgrænsen i Valby generelt sænkes til 40 km/t. På Fengersvej og på et stykke af Carl Langes Vej forbliver der en anbefalet fart på max. 30 km/t.
  Se også: Kommunens orienteringsbrev til Lyset (pdf, nyt vindue)| Kort med oversigt over ny hastigheder i Valby (pdf, nyt vindue) | Hjemmeside for projekt "Ned i Fart" (nyt vindue).
 • Fastelavn i Lyset. Der var tøndeslagning på Steins Plads fastelavnssøndag - den 19. februar 2023.
 • Lysavisen - februar 2023 (pdf, 1 MB).
  Bl.a.: Invitation til tøndeslagning, biodiversitet i Lyset, referat fra generalforsamling, fotos fra Halloween.
 • Ordinær generalforsamling i Lyset blev afholdt mandag den 24. oktober 2022.
  Referatet, dagsorden og øvrigt materiale fra generalforsamlingen kan ses på websiden om generalforsamlinger.
 • Lysavisen - oktober 2022 (pdf, 1 MB).
  Bl.a.: Dagsorden for generalforsamling, loppemarked, sommerfest, fri proces i sagen om hjemfaldspligt, bagsiden af vore huse, opfordring fra Forskønnelsesudvalget.
  Tillæg: Græskarudskæringskonkurrence.
 • Fotos fra Lysets sommerfest
  Lørdag den 20. august 2022 var der sommerfest i Lyset.
  Se en serie af fotos fra sommerfesten.
 • Loppemarked 12. juni
  Der blev afholdt loppemarked i Lyset søndag den 12. juni på Steins Plads.
 • Lysavisen - juni 2022 (pdf, 2 MB)
  Bl.a.: Overborgmesteren på besøg i Lyset, tidsbegrænsede P-zoner, hjemfaldspligt, erindringer fra Eschrichtsvej 1930-50, loppemarked i Lyset
 • Fotos fra Fastelavn i Lyset
  Søndag den 27. februar var der tøndeslagning på Steins Plads.
  Se en serie af fotos fra Fastelavn 2022.
 • Lysavisen - februar 2022 (pdf, 2 MB)
  Bl.a.: Dronebilleder gik viralt, invitation til tøndeslagning, vand i kælderen, Halloween, referat fra generalforsamling

  .

 • Flotte dronefotos af Lyset. Dronepiloten DroneRune har taget en serie flotte fotos af Lyset. Se hans opslag (med en pæn omtale af Lyset) på LinkedIn. Hans fotos kan købes som plakat i størrelsen 50 x 70 cm på hans webshop dronerune.store

Et udvalg af ældre nyheder

 • Fastelavnsparade i Lyset søndag den 14. februar 2021. I 2021 kunne det ikke lade sig gøre at holde et stort fastelavnsarrangement på Steins Plads. Til gengæld kunne det godt lade sig gøre at gå i parade rundt omkring Lyset.
  Se fotos fra Fastelavnsparaden her.
 • Nyanskaffelse: Pælehammer. Der er i januar blevet indkøbt en pælehammer til Lysets samling af materiel til udlån. Se websiden Pælebor, pælehammer og drænspade.
 • Historisk luftfoto fra 1937. I Lysavisen for september 2019 vises et luftfoto fra 1937. Det kan ses i høj opløsning i vores Fotogalleri - link til billedet.
 • Hjemfaldspligt! Mange huse i Lyset er underlagt hjemfaldspligt, sådan at Københavns Kommune har ret til i 2060 at købe husene tilbage for hvad de var værd i 1913, men med erstatning for bygningerne – altså reelt en tilbagekøbsret til grunden. Man kan købe sig fri af hjemfaldspligten.
  Kommunen indførte uden varsel pr. 1. april 2017 helt ny regler for frikøb, som indebærer at man pludselig skal betale væsentligt mere for frikøb end indtil da. I 2017 blev der oprettet en forening for de ramte ejere - "Hjemfaldspligt København". Over 100 medlemmer af "Hjemfaldspligt København" står bag et søgsmål, som foreningen i november 2018 anlagde mod Københavns Kommune.
  Læs mere på Lysets webside om hjemfaldspligt. .
 • Lyset på Facebook
  Lyset på Facebook Lyset har en lukket Facebook-gruppe. Tilmeld dig gruppen Lyset

 • Fjernvarmeforbrug
  Lysets Forskønnelsesudvalg har i sommeren 2014 gennemført en undersøgelse af fjernvarmeforbruget i vore huse. Se siden om fjernvarme.
 • Pas på ved altanrenovering!
  I juli 2014 blev der ved en altanrenovering fundet skjult tæring i de bærende jernbjælker. Det skal du være opmærksom på, hvis du renoverer din altan. Flere detaljer på Lysets side om altaner.
 • Folder fra kommunen til husejere i Lyset: Før du ændrer din ejendom. Kommunens folder er omdelt i foråret 2013. Den ridser de retningslinjer op, som man skal følge, når man renoverer sin ejendom. Udgangspunktet er: "Lyset er en af Valbys fineste byggeforeningsbebebyggelser, og de arkitektoniske værdier skal bevares for fremtiden." Se Lysets webside om folderen og lokalplanen.
 • Brevkasser. Der findes en webside om Brevkasser i Lyset. Der finder du nyttig information hvis du skal have ny brevkasse eller vil flytte din eksisterende. Og så er der et lille tip om nytårssikring af den BobiClassic postkasse, der er blevet anskaffet ved fællesindkøb i Lyset.
 • Nyttige links
  På Lysets webside 'Links' findes en del nyttige links for grundejere. Du finder f.eks. et link til en webside som Københavns Kommune har oprettet: Giv et praj. Siden er beregnet til at melde ting, der bør bringes i orden, f.eks. huller i veje, cykler der flyder, affald mv.
 • Affaldsafhentning
  Du kan finde afhentningsdatoer for forskellige typer affald på Københavns kommunes webside om afhentningsdatoer.
 • Nyheder, der ikke mere er friske, er flyttet til siden Nyhedsarkiv.

Klik på billedet for at åbne Skråfotos fra Kortforsyningen (SDFE), hvorfra luftfotoet stammer (åbner i nyt vindue).
Du kan 'flyve' rundt i kvarteret ved at zoome og ændre synsretning.

Foreningens materiel

Grundejerforeningen har forskelligt materiel til udlån, bl.a. stiger, sækkevogn, højtryksrenser, og pælebor. Se mere…

Lokalplanen for Lyset

Der er vedtaget en bevarende lokalplan for Lyset. Husene må gerne fortsætte med at se ud, som de gør nu, men hvis man laver noget om, skal tingenes udseende føres tilbage til det originale. Det har bl.a. betydning hvis man vil udskifte vinduer eller hegnet mod gaden. Lokalplanen indeholder ret detaljerede anvisninger, bl.a. tegninger af vinduer og døre. Se lokalplanen i sin helhed…

Istandsættelse af husene

Få vejledning både hvad angår større opgaver og det mere dagligdags. Bl.a. er her information om vedligehold og udskiftning af vinduer, om facaderenovering, om tag, om stakitter, om altan, om opstilling af brevkasser og om vedligehold og brug af fjernvarmeanlæg.
Du finder også den originale arkitekttegning (fra 1913) over husene i Lyset.
Iøvrigt er her artikler fra Lysavisen om istandsættelse og renovering af husene ("Stakitterne i Lyset", "Råddenskab i kvisten", "Fugtproblemer i Lysets kældre" m.fl.). Istandsættelse...

Efterlysning af erfaringer om istandsættelse

Vi vil gerne udvide web-siden med tips om de istandsættelsesarbejder, som udføres på mange huse. Giv derfor web-redaktionen et tip, hvis du f.eks. kan bidrage med oplysning om:

Der er oprettet en liste over håndværkere, som har haft opgaver i Lyset, og som i det store og hele kan anbefales - giv gerne dit besyv med, hvis du er husejer i Lyset.

Jubilæumsbog og historisk pjece

I september 2010 udgav Grundejerforeningen en 100 års jubilæumsbog på 82 sider: De første 100 år i Lyset. Bogen er udleveret gratis til alle husstande i Lyset. Den trykte udgave af bogen kan købes, mens en elektronisk udgave gratis kan downloades. Bogen er illustreret med massevis af fotos fra både fortid og nutid - bl.a. billeder af, hvordan hvert eneste af Lysets 107 huse så ud i 2010. Mere om De første 100 år...

Grundejerforeningen har tidligere - i forbindelse med 80-året for opførelsen af det første hus - udgivet jubilæumsskriftet "Lyset i Valby. Glimt af en københavnsk byggeforenings historie." (44 sider). Se mere om pjecen og andet om Lysets historie - bl.a. gamle billeder...

Giv din e-mail adresse til Lys-avisens redaktion!

Hvis du er grundejer i Lyset, kan du få Lys-avisen tilsendt per e-mail fremover.
Du bliver også optaget på en fælles mail-liste for Lyset. Mail-listen giver dig mulighed for at sende en besked til alle andre i Lyset.
Læs nærmere på siden "Lyset's mail-liste"...

Numre af Lysavisen

Lysavisen er grundejerforeningens interne blad. Det udkommer normalt 3 gange om året. Du kan finde samtlige numre af Lysavisen helt tilbage fra 2001 på siden Numre af Lysavisen.

Fotogalleri

Fotos fra Lyset: Lyset i fugleperspektiv. En snedækket udgave af Lyset. Se billederne.

Fotos fra fester

Se fotos fra fester i Lyset - den store 100 års jubilæumsfest september 2010 samt mangfoldige sommerfester og fastelavnsfester i årenes løb. Fastelavnsfesten afholdes hver år fastelavnssøndag, og sommerfesten den tredje lørdag i august.

Adresser i Grundejerforeningen

Her er navnene på bestyrelsen og på de forskellige udvalg, der er nedsat. Udvalgene er åbne for flere medlemmer!

Generalforsamling

Referat m.v. fra alle generalforsamlinger siden 2001.

Hvad enhver grundejer i Lyset bør kende til

Når man køber hus i Lyset, skal man have udleveret visse dokumenter, bl.a. grundejerforeningens vedtægter, pjecen "Glimt af Lysets historie" og kommunens lokalplan.
Grundejerne har ikke pligt til at være medlem af grundejerforeningen, men langt de fleste er det - og kontingentet er lavt. Se: Medlemsskab af grundejerforeningen.
Vi har en webside henvendt til dig der overvejer at købe hus/lejlighed i Lyset
Københavns Kommune har haft tilbagekøbsret til alle grundene i "Lyset", men tilbagekøbsretten er typisk udskudt til år 2060 eller grunden er frikøbt. Kommunen ændrede praksis 1. april 2017, så det er blevet meget dyrere at frikøbe sig fra tilbagekøbsretten. Se siden om hjemfaldspligt.

Lyset har nogle fælles regler (anbefalinger) om brevkasser, og vi har fået en særlig aftale med Post Danmark om, at vi i Lyset delvist kan fravige de almindelige regler om brevkassers placering. Detaljerne fremgår af Lysets webside om brevkasser.

Links til andre sider

Her er en liste over links til sider, der har med Valby at gøre, eller som er relevante for husejere...


Kontakt Helge Rørdam Olesen om ideer til udbygning af siden.
Seneste opdatering: 22. september 2023.