Hjemfaldspligten i Lyset

Kort forklaring om hjemfaldspligten i Lyset

Da husene i Lyset blev bygget i 1913-14 blev der for samtlige huse i Lyset tinglyst en klausul om hjemfaldspligt. Den indebar, at Københavns Kommune fik ret til at købe husene tilbage i 1990, for hvad de var værd i 1913, men med erstatning for bygningerne – altså reelt en tilbagekøbsret til grunden.

I årene omkring 1990 blev der lavet en løsning for Lysets grundejere, så de mod betaling kunne udskyde hjemfaldspligten til år 2060, eller alternativt købe sig helt fri af hjemfaldspligten. Nogle husejere har valgt den ene løsning, andre den anden. Pr. april 2017 er der ca. 35 ejendomme ud af 107, som ikke har købt sig fri (kortet; både røde og grønne mangler frikøb).

Mellem 1996 og 1. april 2017 har der været en ordning baseret på ejendomsvurderingen, så det var ganske forudsigeligt, hvad man skulle betale for frikøb, og huse er ofte blevet frikøbt i forbindelse med salg.

Københavns kommune har imidlertid ved udgangen af marts uden varsel suspenderet den hidtidige ordning og vedtaget helt nye regler. De indebærer, at man skal betale væsentligt mere end tidligere for frikøb. Der tales om 3 gange så meget som tidligere, men vi kender foreløbig ikke de præcise konsekvenser for nogen huse i Lyset.

Forskellen mellem de hidtidige og de ny regler er dels, at kommunen fra nu af vil basere sig på en ejendomsmæglers vurdering af salgsprisen i stedet for den offentlige vurdering, dels at den rentesats, der regnes med i tiden mellem nu og 2060, er ændret væsentligt.

Det hører med til historien, at de ny regler af kommunen betegnes som en “ny, midlertidig frikøbsordning”.

Ordet “midlertidig” benyttes, fordi der er en forventning om at systemet med offentlige ejendomsvurderinger igen kommer til at virke i 2019, og at man så igen kan gå bort fra mæglervurderingerne.

Kortet ude til højre er hentet fra Facebook-gruppen "Hjemfald København". Det viser de huse i Lyset, der har hjemfaldspligt (både røde og grønne; pr. april 2017). Du kan selv tjekke hvad der er af klausuler på dit hus via dette link: https://www.tinglysning.dk/m/#/soeg Se om der under servitutter ligger et dokument "Dok om tilbagekøbsret i år 2060 el senere mv".

Ny forening: “Hjemfaldspligt København”.

Nogle ejere af huse og lejligheder i Københavns kommune er meget hårdt ramt af de ny regler, så der er i april/maj 2017 dannet en forening ” Hjemfaldspligt København”, som er vældig relevant for os i Lyset.

Links

Der foregår for tiden en masse aktivitet i anledning af kommunens bratte ændring af reglerne. Herunder er nogle relevante links.

Ret og råd - blog for advokatkæden Ret og Råd.

Advokat Steen Petersen fra Ret & Råd repræsenterer en del af de boligejere i Københavns Kommune, hvis bolig ligger under hjemfaldspligten. Han har korresponderet med kommunen og lagt artikler på en blog.


Seneste opdatering: 4. juni 2017
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen