Lyset's mail-liste

Hvis du er grundejer i Lyset kan du blive optaget på en mail-liste for medlemmer.

At du står på denne liste har følgende betydning:

Gør følgende for at komme ind på mail-listen:
Send en mail til webredaktionen@lyset-i-valby.dk hvor du angiver (Der kan godt gå nogle dage, før du kommer med på listerne).


Seneste opdatering: 20. februar 2013
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen