Adresser i Lyset

Grundejerforeningen har en bestyrelse, men en stor del af foreningens arbejde udføres i forskellige udvalg.
Udvalgene er åbne, så yderligere medlemmer i udvalgene er meget velkomne. Interesserede kan henvende sig til et af medlemmerne i det udvalg, de gerne vil med i.
Som hovedregel finder du ikke e-mail-adresser på denne web-side. Derimod er der e-mail adresser på den trykte adresseliste, som er optrykt i de fleste numre af Lysavisen.

Foreningens formand kan kontaktes via mail formand@lyset-i-valby.dk og webredaktionen via webredaktionen@lyset-i-valby.dk

Grundejerforeningens bestyrelse

Bestyrelsen efter generalforsamlingen i oktober 2016.
Formand: Niels Ulrik Friis, Fengersvej 21, 31 26 80 26, formand@lyset-i-valby.dk
Kasserer: John Fjord Hansen, Steins Plads 3
Sekretær: Nicolai Pipper, Steenbergsvej 5, 22 74 63 64
Suppleant: Simon Kristensen, Carl Langesvej 23, 1., 50 42 39 90
1. revisor: Morten Hach, Eschrichtsvej 20, 36 44 88 48
2. revisor: Anders Ertmann, Eschrichtsvej 18, 21 62 67 26
Rev-suppleant: Helge R Olesen, Fengersvej 19, 36 30 31 01

Foreningens bankkonto: Reg. Nr. 1551, konto 0006145698.
Kontingentbetaling kan også ske via MobilePay til 51 86 66 61. Husk at anføre vejnavn (forkortet) og husnr til registrering af indbetaler. Yderligere forklaring på siden Medlemsskab.
Kontingentet er 300 kr pr. år pr husstand, dog 100 kr for pensionister.

Websted: http://www.lyset-i-valby.dk
Tilmeld dig mail-lister på http://www.lyset-i-valby.dk/EmailInfo.htm
Foreningen har en del materiel til udlån (stiger, højtryksspuler mv). Se siden Materiel

Festudvalg (fastelavn og sommerfest)

Helge Rørdam Olesen, Fengersvej 19, 36 30 31 01
Lene Christiansen, Fengersvej 15, 36 30 36 30
Morten Schnell, Steenbergsvej 11, 30 20 05 70
Ulrik Drejsig, Steenbergsvej 6, 22 82 57 56
Niels Ulrik Friis, Fengersvej 21, 31 26 80 26
Morten Hach, Eschrichtsvej 20, 36 44 88 48
Martin Sandø, Fengersvej 29, 58 84 12 58
Katrine Bundgaard, Eschrichtsvej 22, 27 29 23 92
Kirstine Rubinstein, Steinsvej 8, 26 37 15 08

Bladudvalg    (tager sig også af web-siderne)

Helge Rørdam Olesen, Fengersvej 19, 36 30 31 01, helge.olesen@email.dk
Sven Jacobsen, Carl Langesvej 24, 36 17 16 68
Arne Stjernholm Madsen, Fengersvej 7, 36 16 43 93
Lene Christiansen, Fengersvej 15, 36 30 36 30
Morten Hach, Eschrichtsvej 20, 36 44 88 48
René Nielsen, Fengersvej 17, 50 80 89 90
Katrine Bundgaard, Eschrichtsvej 22, 27 29 23 92

Forskønnelsesudvalg

Nicolai Pipper, Steenbergsvej 5, 22 74 63 64
Laila Kelp Rasmussen, Eschrichtsvej 24, 22 60 65 48
Anders Ertmann, Eschrichtsvej 18, 21 62 67 26
Aino Dvinge, Steenbergsvej 5, 53 65 56 01
Helge Rørdam Olesen, Fengersvej 19, 36 30 31 01
Kennet Larsen, Steenbergsvej 34,1
Niels Ulrik Friis, Fengersvej 21, 31 26 80 26

Se evt. Forskønnelsesudvalgets kommissorium, der blev vedtaget på generalforsamlingen oktober 2014.

Loppemarkedsudvalg (tidligere Bæredygtighedsudvalget)

Niels Ulrik Friis, Fengersvej 21, 31 26 80 26
Marianne Kynde, Eschrichtsvej 10,
Laura, Steenbergsvej 9 st, 20 77 29 19
Marie Brink Iwersen, Steenbergsvej 6,
Katrine Bundgaard, Eschrichtsvej 22, 27 29 23 92

Vejudvalg

Aino Dvinge, Steenbergsvej 5, 53 65 56 01
Mette Henriksen, Steenbergsvej 4, 1., 22 24 48 88
Andreas Henriksen, Steenbergsvej 4, 1., 60 66 56 06

Seneste opdatering: 12. juli 2017
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen