Nyhedsarkiv | Materiel | Lokalplan | Istandsættelse | Jubilæumsbogen | Lyset's mail-liste | Lysavisen | Fotogalleri | Fotos fra fester | Adresser | Generalforsamling | Links

Lyset på Facebook

Lyset i Valby

Hjemmeside for Grundejerforeningen "Lyset".
Lyset omfatter 106 byggeforeningshuse, der ligger i kvarteret omkring Steins Plads og som blev bygget i 1913-14.
"Byggeforeningen Lyset" blev grundlagt 24. september 1910. I 2010 fejrede Lyset sit 100 års jubilæum, bl.a. med et jubilæumsskrift - en bog på 80 sider med masser af fotos fra både før og nu.

Denne side henvender sig mest til Lysets medlemmer - men andre med interesse for lokalhistorie og for vedligeholdelse af ældre huse kan også finde noget af interesse.
Kort og luftfoto af området…

Lyset i fugleperspektiv

Nyheder (marts 2017)

 • Loppemarked: Lysets årlige Loppemarked afholdes lørdag den 6. maj kl. 11. Se Lysavisen fra februar.
 • Se fotos fra fastelavn 2017 - tøndeslagning 26. februar på Steins Plads .
 • Lysavisen - februar 2017 (pdf, 1,5 MB)
  Bl.a.: Nye P-regler i nabolaget, I en kælder sort som kul, referat fra Lysets generalforsamling, Facebook.
 • Generalforsamling 25. oktober. Lysets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 19.00. Referat og regnskab kan ses her.
 • Sommerfest 2016. Lysets årlige sommerfest blev holdt lørdag den 22. august på Steins Plads. Se fotos og video fra sommerfesten.
 • Lysavisen - maj 2016 (pdf, 1 MB)
  Bl.a.: Fastelavn på Steins Plads, cykeldagen 2016, loppemarked 5. juni, havevandring 12. juni.
 • Lyset på Facebook
  Lyset på Facebook Lyset har en lukket Facebook-gruppe. Tilmeld dig gruppen på bit.ly/lysetpåfacebook

 • Sommerfesten 2015 på Steins Plads.
  Se fotos fra sommerfesten. Du finder også en video fra kagekonkurrencen.
 • Forhaver: Rapport og radioudsendelse
  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udgav i slutningen af 2014 en rapport, der sætter fokus på forhavernes betydning for de danske byer.
  I rapporten er Lyset nævnt som eksempel, og det nævnes at "især sætter de hvide stakitter et meget samlende præg på den gamle, smukke bebyggelse."
  I anledning af rapporten havde Danmarks Radio P1 9. januar 2014 et indslag fra Lyset i udsendelsen P1 Eftermiddag.
  P1 var ude at gå en tur i 'Lyset' sammen med en af forfatterne til rapporten, landskabsarkitekt Niels Lützen, samt formanden for grundejerforeningen Niels Ulrik Friis. I udsendelsen kan man høre fra en arkitekts synspunkt, hvordan stakitter og forhaver danner en "ramme omkring bebyggelsen som gør at den får sin helt særlige karakter, og løfter den op i en klasse for sig." Link til indslaget (13 minutter).
  Link til rapporten om forhaver: http://www.mbbl.dk/publikationer/forhaven-et-byrum-under-forandring
  Link til siden om stakitterne i Lyset.
 • Fjernvarmeforbrug
  Lysets Forskønnelsesudvalg har i sommeren 2014 gennemført en undersøgelse af fjernvarmeforbruget i vore huse. Se siden om fjernvarme.
 • Pas på ved altanrenovering!
  I juli 2014 blev der ved en altanrenovering fundet skjult tæring i de bærende jernbjælker. Det skal du være opmærksom på, hvis du renoverer din altan. Flere detaljer på Lysets side om altaner.
 • Artikel af Peter Olesen
  Forfatteren Peter Olesen havde i januar 2014 en artikel i Kristeligt Dagblad. Emnet var vinduer, og Peter Olesen skrev bl.a.:

  Jeg kan ikke være den eneste i dette land, der har ladet sig forstyrre og irritere over at se grimme vinduer sat i, hvor de slet ikke hører til. Omvendt glæder jeg mig også rigtig meget over at se, at mange der nu om dage tænker sig om og skifter tilbage til det oprindelige. Især i et område, hvor der er etableret en bevarende lokalplaner som i en bebyggelse tæt på, hvor jeg bor, i de 107 huse i byggeforeningen "Lyset" omkring Steins Plads i Valby. Her går man baglæns, og mange rigtige vinduer kommer i igen.

  Vi har fået lov at lægge Peter Olesens artikel her på websiden. Der er både ros og ris - læs selv! (pdf, åbner i nyt vindue)
 • Folder fra kommunen til husejere i Lyset: Før du ændrer din ejendom. Kommunens folder er omdelt i foråret 2013. Den ridser de retningslinjer op, som man skal følge, når man renoverer sin ejendom. Udgangspunktet er: "Lyset er en af Valbys fineste byggeforeningsbebebyggelser, og de arkitektoniske værdier skal bevares for fremtiden." Se Lysets webside om folderen og lokalplanen.
 • Brevkasser. Der findes en webside om Brevkasser i Lyset. Der finder du nyttig information hvis du skal have ny brevkasse eller vil flytte din eksisterende. Og så er der et lille tip om nytårssikring af den BobiClassic postkasse, der er blevet anskaffet ved fællesindkøb i Lyset.
 • Nyttige links
  Der er en del nyttige links for grundejere på Lysets webside Links. Du finder f.eks. et link til en webside som Københavns Kommune har oprettet: Giv et praj. Siden er beregnet til at melde ting, der bør bringes i orden, f.eks. huller i veje, cykler der flyder, affald mv.
 • Affaldsafhentning
  Du kan finde afhentningsdatoer for forskellige typer affald på Københavns kommunes webside om afhentningsdatoer.
 • Nyheder, der ikke mere er friske, er flyttet til siden Nyhedsarkiv.Klik på billedet for at åbne Københavnerkortet fra Københavns kommune, hvorfra luftfotoet stammer (åbner i nyt vindue).
Du kan 'flyve' rundt i kvarteret ved at zoome og ændre synsvinkel.

Foreningens materiel

Grundejerforeningen har forskelligt materiel til udlån, bl.a. stiger, sækkevogn, højtryksrenser, og pælebor. Se mere…

Lokalplanen for Lyset

Der er vedtaget en bevarende lokalplan for Lyset. Husene må gerne fortsætte med at se ud, som de gør nu, men hvis man laver noget om, skal tingenes udseende føres tilbage til det originale. Det har bl.a. betydning hvis man vil udskifte vinduer eller hegnet mod gaden. Lokalplanen indeholder ret detaljerede anvisninger, bl.a. tegninger af vinduer og døre. Se lokalplanen i sin helhed…

Istandsættelse af husene

Få vejledning både hvad angår større opgaver og det mere dagligdags. Bl.a. er her information om vedligehold og udskiftning af vinduer, om facaderenovering, om tag, om stakitter, om altan, om opstilling af brevkasser og om vedligehold og brug af fjernvarmeanlæg.
Du finder også den originale arkitekttegning (fra 1913) over husene i Lyset.
Iøvrigt er her artikler fra Lysavisen om istandsættelse og renovering af husene ("Stakitterne i Lyset", "Råddenskab i kvisten", "Fugtproblemer i Lysets kældre" m.fl.). Istandsættelse...

Efterlysning af erfaringer om istandsættelse

Vi vil gerne udvide web-siden med tips om de istandsættelsesarbejder, som udføres på mange huse. Giv derfor web-redaktionen et tip, hvis du f.eks. kan bidrage med oplysning om:

Der er oprettet en liste over håndværkere, som har haft opgaver i Lyset, og som i det store og hele kan anbefales - giv gerne dit besyv med, hvis du er husejer i Lyset.

Jubilæumsbog og historisk pjece

I september 2010 udgav Grundejerforeningen en 100 års jubilæumsbog på 82 sider: De første 100 år i Lyset. Bogen er udleveret gratis til alle husstande i Lyset. Den trykte udgave af bogen kan købes, mens en elektronisk udgave gratis kan downloades. Bogen er illustreret med massevis af fotos fra både fortid og nutid - bl.a. billeder af, hvordan hvert eneste af Lysets 107 huse så ud i 2010. Mere om De første 100 år...

Grundejerforeningen har tidligere - i forbindelse med 80-året for opførelsen af det første hus - udgivet jubilæumsskriftet "Lyset i Valby. Glimt af en københavnsk byggeforenings historie." (44 sider). Se mere om pjecen og andet om Lysets historie - bl.a. gamle billeder...

Giv din e-mail adresse til Lys-avisens redaktion!

Hvis du er grundejer i Lyset, kan du få Lys-avisen tilsendt per e-mail fremover.
Du bliver også optaget på en fælles mail-liste for Lyset. Mail-listen giver dig mulighed for at sende en besked til alle andre i Lyset.
Læs nærmere på siden "Lyset's mail-liste"...

Numre af Lysavisen

Lysavisen er grundejerforeningens interne blad. Det udkommer normalt 3 gange om året. Du kan finde samtlige numre af Lysavisen helt tilbage fra 2001 på siden Numre af Lysavisen.

Fotogalleri

Fotos fra Lyset: Lyset i fugleperspektiv. En snedækket udgave af Lyset. Se billederne.

Fotos fra fester

Se fotos fra fester i Lyset - den store jubilæumsfest september 2010 samt mangfoldige sommerfester og fastelavnsfester i årenes løb. Fastelavnsfesten afholdes hver år fastelavnssøndag, og sommerfesten den tredje lørdag i august.

Adresser i Grundejerforeningen

Her er navnene på bestyrelsen og på de forskellige udvalg, der er nedsat. Udvalgene er åbne for flere medlemmer!

Generalforsamling

Referat m.v. fra alle generalforsamlinger siden 2001. Det nyeste er fra den ordinære generalforsamling oktober 2014.

Hvad enhver grundejer i Lyset bør kende til

Når man køber hus i Lyset, skal man have udleveret visse dokumenter, bl.a. grundejerforeningens vedtægter, pjecen "Glimt af Lysets historie" og kommunens lokalplan.
Grundejerne har ikke pligt til at være medlem af grundejerforeningen, men langt de fleste er det - og kontingentet er lavt. Se: Medlemsskab af grundejerforeningen.
Københavns Kommune har haft tilbagekøbsret til alle grundene i "Lyset", men tilbagekøbsretten er typisk udskudt til år 2060 eller grunden er frikøbt. Kommunen har en hjemmeside med information om tilbagekøbsrettigheder. Man kan bl.a. bestille et tilbud på, hvad frikøb koster.

Lyset har nogle fælles regler (anbefalinger) om brevkasser, og vi har fået en særlig aftale med Post Danmark om, at vi i Lyset delvist kan fravige de almindelige regler om brevkassers placering. Detaljerne fremgår af Lysets webside om brevkasser.

Links til andre sider

Her er en liste over links til sider, der har med Valby at gøre, eller som er relevante for husejere...


Kontakt Helge Rørdam Olesen eller Arne Stjernholm Madsen om ideer til udbygning af siden.
Seneste opdatering: 20. marts 2017.